English

Styrelsen 2019Ulrika Bremberg

Ordförande

Liv Cederin

Vice Ordförande


August Bredberg

Klubbmästare

Sofia Johansson

Grafiskt Ansvarig

Niklas Sundqvist

Klubbmästare

Linus Shoravi

Informationsansvarig

Ida Hagman

Studierådsordförande

Fredrik Yngve

Sekreterare

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

amanuens@it.sektionen.se