English

Vincent Andersson

OrdförandeHar den finaste stolen i Skrubben under styrelsemötena och kollar runt hörnen så att alla gör det de ska.

ordf@it.sektionen.se

Styrelsen 2024Alfred Enoksson

Vice Ordförande


Ella Maxeby

Informationsansvarig

Theo Karlsson

Sekreterare

William Mårback

Studierådsordförande

Viktor Saadieh

Klubbmästare

Susanna Mårdbrant

Klubbmästare

Emil Nilsson

Sportchef

Miro Ali Akbar

Studiesocialt Ansvarig

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

It-pr@it.uu.se