English

Lukas Lindén Thöming

OrdförandeHar den finaste stolen i Skrubben under styrelsemötena och kollar runt hörnen så att alla gör det de ska.

ordf@it.sektionen.se

Styrelsen 2023Sebastian Fällman

Vice Ordförande


John McLelland

Informationsansvarig

Tova Radhe

Sekreterare

William Lundström

Studierådsordförande

Vincent Andersson

Klubbmästare

Oscar Wadestig

Klubbmästare

Hjalmar Dahlberg

Studiesocialt Ansvarig

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

It-pr@it.uu.se