English

Styrelsen 2020Hanna Dahl

Ordförande

Aishwarya Gupta

Vice Ordförande


Elsa Kidman

Informationsansvarig

Viktor Ytterborn

Sekreterare

Kimiya Ata

Studierådsordförande

Ebba Löwgren

Klubbmästare

Martin Larsson

Klubbmästare

Joel Söder

Sportchef

Rasmus Kreku Hofvander

Grafiskt Ansvarig

Märta Haeggström

Studiesocialt Ansvarig

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

It-pr@it.uu.se