English

Linus Shoravi

InformationsansvarigHåller ordning på torpet, dvs. webbplatsen, intern kommunikation och annat tekniskt.

webmaster@it.sektionen.se

Styrelsen 2019Ulrika Bremberg

Ordförande

Liv Cederin

Vice Ordförande


Fredrik Yngve

Sekreterare

Niklas Sundqvist

Klubbmästare

Linus Shoravi

Informationsansvarig

Sofia Johansson

Grafiskt Ansvarig

Ida Hagman

Studierådsordförande

August Bredberg

Klubbmästare

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

amanuens@it.sektionen.se