English

Ulrika Bremberg

OrdförandeHar den finaste stolen i Skrubben under styrelsemötena och kollar runt hörnen så att alla gör det de ska.

ordf@it.sektionen.se

Styrelsen 2019Ulrika Bremberg

Ordförande

Liv Cederin

Vice Ordförande


Fredrik Yngve

Sekreterare

Ida Hagman

Studierådsordförande

Martin Larsson

Klubbmästare

Linus Shoravi

Informationsansvarig

August Bredberg

Klubbmästare

Sofia Johansson

Grafiskt Ansvarig

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

amanuens@it.sektionen.se