English

Liv Cederin

Vice OrdförandeFungerar som allt-i-allo, tar över när ordförande stupar på mållinjen.

vordf@it.sektionen.se

Styrelsen 2019Ulrika Bremberg

Ordförande

Liv Cederin

Vice Ordförande


August Bredberg

Klubbmästare

Martin Larsson

Klubbmästare

Sofia Johansson

Grafiskt Ansvarig

Fredrik Yngve

Sekreterare

Ida Hagman

Studierådsordförande

Linus Shoravi

Informationsansvarig

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

amanuens@it.sektionen.se