English

Per Jutterström

SportchefHåller medlemmarna i bästa trim och bjuder gärna på en frispark.

sport@it.sektionen.se

Styrelsen 2023Sebastian Fällman

Vice Ordförande


John McLelland

Informationsansvarig

Tova Radhe

Sekreterare

William Lundström

Studierådsordförande

Vincent Andersson

Klubbmästare

Susanna Mårdbrant

Klubbmästare

Hjalmar Dahlberg

Studiesocialt Ansvarig

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

It-pr@it.uu.se