English

William Lundström

StudierådsordförandeArbetar med att hålla utbildningen i topptrim, samt bevaka studenternas intressen gentemot UTN, institutionen och liknande.

srordf@it.sektionen.se

Styrelsen 2023Sebastian Fällman

Vice Ordförande


John McLelland

Informationsansvarig

Tova Radhe

Sekreterare

William Lundström

Studierådsordförande

Vincent Andersson

Klubbmästare

Oscar Wadestig

Klubbmästare

Hjalmar Dahlberg

Studiesocialt Ansvarig

Är ni intresserade av att komma i kontakt med våra studenter, bli vår sponsor eller kanske hålla en lunchföreläsning?

Hör gärna höra av er till

It-pr@it.uu.se